Dźwięki
Amplituda - największe wychylenie ciała z położenia równowagi.
Drgania - ruch polegający na okresowych zmianach położenia układu (ciała)
Drgania gasnące - drgania zanikające, czyli drgania o malejącej częstotliwości
Wahadło matematyczne - punkt materialny zawieszony na nieważkiej i nierozciągliwej nici, który powychyleniu z położenia równowagi wykonuje ruch drgający
Ruch drgający- drgania ciała w okół określonego punktu
Okres - czas jednego pełnego drgania # [T]=1s
Częstotliwość - liczba okresów (drgań) w jednostce czasu # [f]=1Hz # 1Hz=1/s
Częstotliwość własna, swobodna - częstotliwość, z jaką drga dane ciało raz wprawione w ruch i pozostawione samo sobie # f=1/T
Rezonans mechaniczny - zjawisko pobudzenia do drgań ciała o określonej częstotliwości własnej przez inne ciało drgające z taką samą częstotliwością
Okres i częstotliwośc drgań - wielkości oposujące ruch drgający
Fala podłużna - fala,w której drgania odbywają się w kierunku równoległym do kierunku jej rozchodzenia
Fala poprzeczna - fala,w której dgania rozchodzą się w kierunu prostopadłym do kierunku rozprzestrzeniania się
Długośc fali - droga,jaką pokonuje fala w czasie,gdy cząsteczka drgająca wykonuje jedno pełne drganie
Rodzaje fal mechanicznych:
podłużna - ulega zjawiskom: dyfrakcji (ugięcia), odbicia, interferencji (nakładania się na siebie fal), załamania;
poprzeczna
Fala kolista - wokół miejsca uderzenia rozchodza sie oddalające się i powiększjace okręgi
Fala płaska - przechodząc przez szcelinę,zamienia się w falę kolistą(dyfrakcja)
Fala mechaniczna - fala, przemieszczające sie odkształcenie
Ruch falowy w danym ośrodku zachodzi ze stąłą prędkością, której wartość można wyliczyć ze wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym (v=s/t):# v=λ/T;gdzie λ-dł.fali;
Lub # v= λ*f ; f=1/T ; T-okres drgań; v-prędkość; f-czestotliwość
Źródłem dźwięku - jest ciało drgające. Fala dźwiękowa,inaczej akustyczna, rozprzestrzenia się w różnych ośrodkach: w powietrzu, wodzie, szkle. Drgania są przenoszone przez cząsteczki tych ośrodków. Fala akustyczna jest falą podłużną. Dźwieki słyszalne przez ucho ludzkie mieszczą się w granicach częstotliwości 16-20000 Hz. Fala dźwiekowa nie rozchodzi się w próżni
Rezonans akustyczny - zjawisko pobudzenia do drgań akustycznych ciała przez inne ciało drgająceo tej samej częstotliwości
Prędkość rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu wynosi 340 m/s
Hałas-docierające do ucha ludzkiego dźwięki, bezładnie zmieszane o róznych częstotliwościach
Poziom natężenia dźwięków określa się wjednostkach zwanych belami(B), w praktyce stosuje się mniejszą jednostkę: decybele (dB)
Pogłos - wielkość charakteryzująca własności akustyczne pomieszczenia, zanik dźwieku w pomieszczeniu zamkniętym
0dB - próg słyszalności;
120dB-próg bólu:oparzenia skóry, peknięcie błony bębenkowej ucha, uszkodzenie lub utrata słuchu
ultradźwięki - drgania o częstotliwości wyższej niż 20 000 Hz;wzrost temp. Ciała,
Wykorzystywanie:urządzenia echolokacyjne,echa,sonar(hydrolokator),defektoskpia ultradźwiękowa, ultrasonograf
infradźwięki - drgania o częstotliwości niższej niż 16 Hz; źródła:trzęsienia ziemi,wyładowania atmosferyczne,wiatr; powodują wydłużenie czasu reakcji, działają przygnębiająco
mach - jednostka miary prędkości samolotów ponaddźwiękowych


Drukuj