Struktury Golgiego- budowa i funkcje.
Występują w komórkach eukariotycznych, brak jest ich u bakterii.

ROZMIESZCZENIE:
-w pobliżu jądra komórkowego (otaczają centriole),
-w szczytowych częściach komórek,
-bezwładnie rozrzucone w cytoplazmie,

BUDOWA;
To zespół spłaszczonych cystern (3-12) utworzonych z błon białkowo-lipidowych.

ROLA:
-związane są głównie z procesami egzocytozy (wydzielanie, sekrecja),
-transport wewnątrzkomórkowy,
-formowanie lizosomów,
-synteza glikoproteidów, glikolipidów, nukleopolisacharydów,
-biorą udział w syntezie i przemianie cukrów,
-uczestniczą w przebudowie i rozrastaniu się błon.

Drukuj