piątek 21 stycznia 2022 imieniny Agnieszki i Jarosława 1976 - Pierwszy lot naddźwiękowych samolotów Concorde
Do końca roku pozostało: 0 dni
Technika
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Dlaczego płynie prąd elektryczny w moim domu?

Instrukcja

 1. Celem projektu jest podsumowanie i utrwalenie wiadomości oraz umiejętności, które uczeń opanował po zrealizowaniu działu "Elektrotechnika" na lekcjach techniki. Projekt powinien być powtórzeniem treści z zakresu: źródeł i wytwarzania energii elektrycznej, jej wpływu na człowieka i środowisko, wykorzystania energii elektrycznej we własnym gospodarstwie domowym. Projekt zawiera elementy ścieżki ekologicznej.

 2. Nad projektem uczniowie pracować będą w pięciu grupach zadaniowych (ilość uczniów w grupie zależy od liczebności klasy).

 3. Zadania do wykonania przez poszczególne grupy (aby zwiększyć atrakcyjność pracy grupy, możemy nazwać je w zależności od charakteru wyznaczonych działań):

  GRUPA I - NAUKOWCY
  • Omówienie zjawiska elektryczności.
  • Zmontowanie obwodu elektrycznego np. instalacja dzwonka elektrycznego.
  • Wykonanie pomocy naukowej w postaci gabloty lub tablicy eksponującej np.: baterie, akumulatory, bezpieczniki, transformatory, kondensatory wraz z objaśnieniami o ich zastosowaniu.

  GRUPA II - INŻYNIEROWIE
  • Prezentacja rodzajów elektrowni pracujących w Polsce, czyli cieplnych i wodnych.
  • Posługując się samodzielnie wykonanymi planszami uczniowie omawiają zasadę wytwarzania prądu w elektrowni cieplnej i wodnej.
  • Opracowanie rzeczywistej lub fikcyjne mapy na której znajdą się elementy: elektrownia, linie przesyłowe, użytkownik.

  GRUPA III - EKONOMIŚCI
  • Opracowanie tabeli przedstawiającej największe elektrownie w Polsce, ich źródło energii i moc, bilans energii elektrycznej oraz najważniejsze wskaźniki produkcji polskich elektrowni.
  • Wykonanie mapy rozmieszczenia elektrowni w Polsce i ich związek z bazą surowcową.

  GRUPA IV - EKOLODZY
  • Wskazanie negatywnych procesów zachodzących w środowisku na skutek wybudowania elektrowni oraz odpadów powstających w wyniku ich eksploatacji.
  • Prezentacja innych metod pozyskiwania energii mniej szkodliwych dla przyrody np.: elektrownie wiatrowe, słoneczne.
  • Zachęcanie i podanie przykładów jak oszczędzać energię w gospodarstwie domowym.

  GRUPA V - MIESZKAŃCY
  • Obliczanie dziennego i tygodniowego zużycia energii, prowadzenie dzienniczka.
  • Sprawdzanie jakości i klasy sprzętu używanego w gospodarstwie domowym.
  • Korzystanie z tabliczki znamionowej do przeliczania kosztów eksploatacji wybranego urządzenia.

 4. Każda grupa opracowuje szczegółowy plan pracy np. w formie tabeli:

 5. Lp.

  Zadanie dla ucznia

  Imię i nazwisko ucznia

  Termin realizacji

  Miejsce realizacji

  Środki potrzebne do wykonania zadania

  Uwagi o realizacji   

   

   

   

   

   

  Jeżeli wykonanie produktu finalnego wymaga nakładów finansowych należy dołączyć do dokumentacji pisemne rozliczenie.

 6. Realizując projekt, można w swojej pracy korzystać z różnych źródeł informacji:
  • podręczników, ćwiczeniówek,
  • literatury technicznej np.: "Technika, spojrzenie na dzieje cywilizacji", Wydawnictwo Naukowe, PWN
  • wydawnictw multimedialnych np. "Jak to działa?"
  • roczników statystycznych, map gospodarczych,
  • Internetu
  • wiadomości zdobytych na lekcjach innych przedmiotów: fizyka, chemia, geografia, biologia,
  • innych źródeł dostępnych uczniom.

 7. Termin realizacji projektu pięć tygodni od daty przedstawienia instrukcji przez nauczyciela. Wykonując pewne etapy pracy związane z projektem, uczniowie powinni konsultować się z nauczycielem np. w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 15.00 w sali nr ... 

 8. Prezentowanie wyników pracy obywać się będzie w formie:
  • Omówienia swoich działań.
  • Wykonania pomocy naukowych np.: instalacji dzwonka elektrycznego, gabloty lub tablicy, planszy, mapy itp.
  • Sprawozdania, wykazu, zestawienia.
  • Tygodniowego dzienniczka zużycia energii i poniesionych kosztów w jednym gospodarstwie domowym.
  • Innej zaproponowanej przez uczniów.

 9. Kryteria oceniania obejmują prace w czasie realizacji i prezentację efektów projektu.

  Ocenianiu podlegać będzie:
  • Jasność przedstawienia zadania.
  • Wkład pracy.
  • Oryginalność prezentacji.
  • Różnorodność źródeł.
  • Estetyka wykonania.
  • Umiejętność współpracy w grupie.

  Każdy uczestnik sporządza arkusz samooceny, w którym samodzielnie punktuje swoje działania według ustalonych wcześniej kryteriów (elementów).

  Oceniane elementy

  Ilość punktów

  1. Jasność przedstawienia zadania.

  2. Wład pracy.

  3. Oryginalność prezentacji.

  4. Różnorodność źródeł.

  5. Estetyka wykonania.

  6. Umiejętność współpracy w grupie.

   

  Suma punktów:

   

  Uczniowie wpisują punkty od 1 do 6, sumę należy podzielić przez sześć i otrzymujemy wynik.

 10. Nie zawsze możemy przewidzieć trudności, na które napotkamy realizując projekt. Możemy jedynie przypuszczać, że uczniowie mogą mieć problem ze zrozumieniem wskaźnika produkcji polskich elektrowni, wykonaniem obliczeń kosztów zużycia energii. Pomóc im mogą w tych zadaniach m.in. nauczyciele matematyki, rodzice.

 11. Uczniowie powinni wykonywać zadania zgodnie z opracowanym wcześniej przez grupę planem. Należy dbać o to, aby praca była wykonywana systematycznie przez cały czas zaplanowany na realizację. Poszczególne elementy zadania powinny być przedstawiane nauczycielowi w wyznaczonym terminie konsultacji.

 12. Każdy projekt powinien mieć dokumentację, czyli pisemne sprawozdanie. Dokumentacja powinna zawierać części:
  • Stronę tytułową zawierającą: tytuł projektu, nazwiska autorów, nazwisko nauczyciela kierującego pracą, nazwę i adres szkoły, czas wykonania (rok).
  • Spis treści.
  • Streszczenie projektu.
  • Podziękowania.
  • Wstęp.
  • Ogólną charakterystykę projektu.
  • Źródła informacji.
  • Obserwacje.
  • Wnioski.
  • Bibliografię.
  • Załączniki.

 13. Prezentacja projektu odbędzie się na dwóch godzinach lekcyjnych techniki. Każda z grup zaprezentuje własne wyniki w postaci produktu finalnego, omówienia, wynikach obliczeń z wnioskami. Zaplanowany czas wystąpienia grupy od 10 do 15 min. Cały projekt po zebraniu informacji i wniosków od grup zostanie opracowany w formie prezentacji medialnej i posłuży jako pomoc naukowa dla innych uczniów.

 14. Ocena projektu jest wypadkową oceny z arkusza samooceny, odbioru prezentacji, oceny otrzymanej od grupy, w której pracował.

 15. Kończąc prace każda grupa wyciąga wnioski ze swojej pracy, dobrze by było, aby miały one praktyczne zastosowanie nie tylko w szkole np.; jako pomoce naukowe lub materiały do następnych projektów, ale również, w codziennym życiu np.: jako sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym, bezpiecznego, ekologicznego korzystania z urządzeń.
Autor: Danuta Mędrek
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl