piątek 28 stycznia 2022 imieniny Tomasza i Walerego 1961 - Założenie Amnesty International
Do końca roku pozostało: 0 dni
Przedmioty zawodowe
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
System pieniężno-kredytowy

Kredyt

KREDYTY

Najbardziej zyskowną formą działalności banków jest udzielanie kredytów.

Kredyt jest to wejście w posiadanie jakiejś wartości pieniężnej w zamian za obietnicę jej zwrotu wraz z odsetkami w określonym terminie.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów określane są w regulaminach kredytowych banków. Określa się w nich w szczególności:
 • rodzaje udzielanych kredytów,
 • zasady ich udzielania, wykorzystywania i spłaty,
 • wzory wniosków kredytowych.
Rozróżnia się wiele odmian kredytów, ich klasyfikacja zależy od kryterium podziału:
 1. z punktu widzenia okresu na jaki udzielony jest można wyróżnić kredyt:
  • płatniczy (na pilne potrzeby, okres do jednego miesiąca),
  • krótkoterminowy (do jednego roku),
  • średnioterminowy (do trzech lat),
  • długoterminowy (powyżej trzech lat),

 2. z punktu widzenia formy kredytowania:
  • kredyt w rachunku bieżącym (udzielenie limitu kredytu w ramach rachunku),
  • kredyt dyskontowy (wykupienie przez bank weksli),

 3. z punktu widzenia przedmiotu kredytu:
  • obrotowe,
  • inwestycyjne,

 4. z punktu widzenia formy zabezpieczenia:
  • hipoteczne (zabezpieczeniem jest wpis hipoteczny do ksiąg wieczystych),
  • wekslowe (kredytobiorca wystawia weksel własny – obietnica zapłaty),
  • lombardowe (zastawem jest ruchomość np. samochód),
Przed podpisaniem umowy kredytowej bank sprawdza i ocenia zdolność kredytową podmiotu, czyli możliwość spłaty kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie. Im ocena tej wiarygodności jest niższa, tym trudniej otrzymać kredyt na korzystnych warunkach.

Decyzja o udzieleniu kredytu jest podstawą do podpisana umowy kredytowej. Bank przekazuje kredytobiorcy do wypełnienia wniosek kredytowy, w którym określa się najczęściej:
 • wnioskodawcę,
 • rodzaj kredytu i jego wysokość,
 • cel kredytu i jego przeznaczenie,
 • proponowane terminy spłaty,
 • stopień zadłużenia w innych bankach,
 • oczekiwany efekt kredytowanego przedsięwzięcia,
 • formy zabezpieczeń kredytu.
Bank może też poprosić kredytobiorcę o przedstawienie biznes planu, w którym powinno być określone przedsięwzięcie, jego cele i sposoby realizacji, a także przewidywane efekty. Często dobrze przygotowany biznes plan może zadecydować o otrzymaniu kredytu.

Następnie bank przeprowadza analizę wniosku kredytowego. W przypadku stałych klientów, znanych bankowi, a więc bardziej wiarygodnych, analiza jest mniej wnikliwa.

Niezależnie od badania zdolności kredytowej kredytobiorcy bank wymaga zabezpieczenia kredytu. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń zalicza się:
 • weksel własny in blanco,
 • hipotekę,
 • zastaw lub blokadę środków pieniężnych na rachunku kredytobiorcy,
 • poręczenie osób trzecich (żyrantów).
Po podjęciu decyzji o udzieleniu kredytu bank przygotowuje umowę kredytową, którą podpisują obie strony. W umowie kredytowej określa się:
 • wysokość kredytu i jego oprocentowanie,
 • przeznaczenie kredytu,
 • termin, w którym kredytobiorca może dysponować kredytem,
 • termin spłaty kredytu,
 • inne postanowienia.
Zaciągając kredyt kredytobiorca musi się liczyć z kosztami jego spłaty. Dlatego korzyści wynikające z kredytowanej inwestycji powinny przewyższać ponoszone koszty. Nie powinno się zaciągać kredytu na spłatę innego, wcześniej zaciągniętego. To pociąga za sobą niebezpieczne finansowe konsekwencje związane z niewypłacalnością jednostki. Faktyczny koszt kredytu uzależniony jest od:
 • czasu na jaki jest udzielany kredyt,
 • wynegocjonowanej stopy procentowej,
 • wysokości kredytu
 • wysokości prowizji od udzielonego kredytu.
Prowizja to opłata za czynności bankowe, która z reguły wynosi od 1% - 2% wartości kredytu. Może być pobierana jednorazowo w momencie udzielenia kredytu, albo wcześniej zanim on zostanie udzielony. Obciążenie kosztami prowizji jest większe przy kredytach krótkoterminowych.
Kredyt spłacany jest w ratach, na które składa się rata kapitałowa i odsetki. Wyróżnia się trzy zasadnicze sposoby obliczania rat płatności kredytu:
 • rata kapitałowa jest taka sama, zmieniają się odsetki wraz ze spłatą kredytu,
 • rata kapitałowa wraz z odsetkami jest taka sama (kwota płatności kredytu jest przy każdej spłacie taka sama),
 • różna jest wysokość rat płatności (w zależności od możliwości finansowych kredytobiorcy).
Banki nie tylko same udzielają kredytów, mogą wystąpić również w roli gwaranta. Gwarancja bankowa, sporządzana jest na piśmie, jest bezwarunkowym przyrzeczeniem banku do wypłaty kwoty pieniężnej wierzycielowi, gdy jego dłużnik nie spłaca zobowiązania. Szczególne zastosowanie gwarancje bankowe znajdują w obrocie zagranicznym.

Znaczenie banków i realizowane przez nie zadania i funkcje, znajdują coraz szersze zastosowanie w relacjach finansowych przedsiębiorstw i osób prywatnych. Ich rola jest niezastąpiona, a dzisiaj nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania gospodarki bez ich istnienia.
Autor: Aleksandra Kwaca
nauczycielka przedmiotów zawodowych w Niepołomnicach

Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl