sobota 27 listopada 2021 imieniny Waleriana i Wirgiliusza 1942 - Urodził się Jimi Hendrix
Do końca roku pozostało: 0 dni
Przedsiębiorczość
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Koszty, przychody, zyski

Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe

Pojęcie kosztów produkcji

Producent, podejmując decyzję: co, ile i w jaki sposób produkować, uwzględnia opłacalność produkcji. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia analizy kształtowania się poziomu kosztów.

Koszt produkcji to suma ponoszonych przez producenta wydatków pieniężnych na wykorzystywane w procesie wytwórczym czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i pracę ludzką).

Podział kosztów

a) Koszty całkowite (Kc) - jest to suma kosztów poniesionych na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów.

Koszty całkowite stałe (stałe koszty całkowite - Ks) - obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Kształtują się one na jednakowym poziomie zarówno przy produkcji zerowej, jak i przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Są one ponoszone na stałe czynniki produkcji. Są to głównie: koszty zużycia majątku trwałego (amortyzacja), opłaty za dzierżawę terenu, koszty ogrzewania, oświetlenia, odsetki od kredytów, koszty remontu lokalu, opłaty podatków itp. Nawet, gdy przedsiębiorstwo nie produkuje musi ponosić wymienione wyżej koszty.

Koszty całkowite zmienne (zmienne koszty całkowite - Kz) - są to wydatki, które ulegają zmianie wraz ze zmianami wielkości produkcji (zależą one od rozmiarów produkcji). Koszty te są ponoszone na zakup zmiennych czynników produkcji. Obejmują one przede wszystkim koszty zużytych surowców, materiałów, koszty robocizny bezpośredniej itp.

b) Koszty przeciętne (Kp) - to całkowite wydatki związane z wytworzeniem każdej (1) jednostki produktu.

 

Przeciętne koszty całkowite (Kcp) - pokazują, jaka część kosztów całkowitych została poniesiona na produkcję 1 jednostki produktu (dobra). Oblicza się je dzieląc koszt całkowity (Kc) przez wielkość produkcji danego dobra - Q (liczbę wytworzonych dóbr).

Przeciętne koszty stałe (Ksp) - pokazują, jaki koszt stały został poniesiony na każdą wytworzoną jednostkę produktu. Oblicza się je dzieląc koszty stałe (Ks) przez wielkość produkcji (Q).

Przeciętne koszty zmienne (Kzp) - pokazują, jaka część kosztu zmiennego została poniesiona na otrzymanie 1 jednostki produktu. Oblicza się je dzieląc koszty zmienne (Kz) przez wielkość produkcji (Q).

c) Koszty krańcowe (Kk) - określane są przyrostem kosztów całkowitych (∆Kc) w stosunku do przyrostu produkcji (∆Q). Koszty krańcowe zmieniają się jedynie pod wpływem (zmiany) kosztów zmiennych (Kz).

Pozwalają one ocenić trafność decyzji dotyczących powiększania produkcji o kolejną, dodatkową jednostkę.

 

Przykład wyliczania oraz krzywe kosztów całkowitych.

Wysokość kosztów poniesionych przez jednego z producentów lodów, wyrabianych metodą tradycyjną, przedstawia się następująco:

Wielkość produkcji

(w szt.)

Koszty stałe

(w zł)

Koszty zmienne

(w zł)

Koszty całkowite

(w zł)

Q

Ks

Kz

Kc = Ks + Kz

0

0,60

0,00

0,60

1

0,60

1,15

1,75

2

0,60

1,92

2,52

3

0,60

2,70

3,30

4

0,60

3,56

4,16

5

0,60

4,50

5,10

6

0,60

5,43

6,03

7

0,60

6,40

7,00

8

0,60

7,80

8,40

9

0,60

9,40

10,00

10

0,60

11,21

11,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty stałe (Ks) ilustrowane są linią poziomą. Kształt kosztów całkowitych (Kc) jest identyczny z kształtem krzywej kosztów zmiennych (Kz), ale przesunięty w górę o wysokość kosztów stałych (Ks).

Przykład wyliczania oraz krzywe kosztów przeciętnych i krańcowych.

Wielkość produkcji

( w szt.)

Przeciętne koszty

całkowite (w zł)

Przeciętne koszty

stałe (w zł)

Przeciętne koszty

zmienne (w zł)

Koszty krańcowe

( w zł)

Q

Kcp=Kc : Q

Ksp = Ks : Q

Kzp = Kz : Q

Kk = ∆Kc : ∆Q

0

-----

-----

-----

-----

1

1,75

0,60

1,15

1,15

2

1,26

0,30

0,96

0,77

3

1,10

0,20

0,90

0,78

4

1,04

0,15

0,89

0,86

5

1,02

0,12

0,90

0,94

6

1,01

0,10

0,91

0,93

7

1,00

0,09

0,91

0,97

8

1,05

0,08

0,98

1,40

9

1,11

0,07

1,04

1,60

10

1,18

0,06

1,12

1,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto zwrócić uwagę na to, że wykres krzywej przeciętnego kosztu całkowitego (Kcp) powstał przez zsumowanie wykresów krzywych przeciętnego kosztu stałego (Ksp) i przeciętnego kosztu zmiennego (Kzp). Ponadto krzywa kosztu krańcowego (Kk) przecina krzywe Kcp i Kzp w ich minimum. Spadek kosztów przeciętnych spowodowany jest tym, że koszty stałe rozkładają się na coraz większą ilość wytwarzanych dóbr - porcji lodów. Tak więc coraz mniejsza część kosztu stałego przypada na 1 porcję loda. Po pewnym czasie, kiedy nadal zwiększamy produkcję przy użyciu tych samych maszyn i urządzeń, zaczynają one nie wytrzymywać obciążenia i coraz częściej ulegają awariom. Wówczas musimy ponieść dodatkowe koszty na ich naprawę (lub wymianę), co zwiększa koszty stałe i w efekcie podnosi koszty przeciętne. Koszty krańcowe wykazują ostatecznie trend rosnący, ale zaobserwować można pewne wahania. Wynikają one z wysokości przyrostów kosztów całkowitych, które początkowo, przy braku nakładów związanych z remontami, inwestycjami spadają, a przy zwiększeniu produkcji do wielkości, przy której te nakłady są konieczne, zaczynają narastać. Analiza matematyczna modelu tego zagadnienia wykracza poza zakres nauczania w szkole średniej.

 

Autor: Dorota Bargieł-Kurowska
Komentarze + Dodaj komentarz
  • suber edukacja ,swietne przykłady, teresa zakrzewska (odpowiedzi: 0)
  • przypadkowo odkryłam wspaniały portal edukacyjny,zainteresowały mnie przyklady ,wzory to z czym spotykam sie w codziennym życiu prowadząc handel,to dobry pomysł życzę powodzenia
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl