piątek 28 stycznia 2022 imieniny Tomasza i Walerego 1961 - Założenie Amnesty International
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (1)

     Prezentujemy przedmiotowy system oceniania z geografii, który został opracowany dla technikum hotelarskiego, elektronicznego, elektrycznego, samochodowego oraz dla liceum technicznego o różnych profilach.

GEOGRAFIA JAKO NAUKA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi przy pomocy nauczyciela):
  1. zna znaczenie słowa „geografia”,
  2. podzieli geografię na fizyczną, ekonomiczną i regionalną,
  3. potrafi wymienić nauki wchodzące w skład nauk o Ziemi,
  4. zna znaczenie terminów: atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wyjaśni, co to jest przestrzeń geograficzna,
  2. wyjaśni, jakimi sferami zajmują się poszczególne nauki,
  3. poda przykłady prostych współzależności elementów środowiska.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi zastosować wiadomości w sytuacji typowej):
  1. poda przykłady zastosowania wiadomości geograficznych w różnych dziedzinach działalności człowieka, np. w rolnictwie, przemyśle, urbanistyce, turystyce.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (potrafi zastosować wiadomości w sytuacji nietypowej):
  1. umie rozpoznać treści geograficzne wśród różnych treści, np. biologicznych, historycznych, ekonomicznych.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wyjaśni rolę człowieka jako dynamicznego czynnika zmieniającego powłokę ziemską na przykładzie własnego środowiska.

MAPA JAKO OBRAZ POWIERZCHNI ZIEMI
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi przy pomocy nauczyciela):
  1. zna pojęcia: mapa, skala, siatka geograficzna, kartograficzna, generalizacja, odwzorowanie kartograficzne,
  2. czyta podstawowe znaki topograficzne,
  3. potrafi odczytać wartości liczbowe zapisane w formie graficznej,
  4. określi położenie geograficzne na mapie,
  5. poda przykłady zastosowań map.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. porówna siatkę geograficzną i kartograficzną,
  2. określi rozciągłość południkową i równoleżnikową,
  3. zna rodzaje odwzorowań i deformacji kartograficznych,
  4. rozpozna formy powierzchni na mapie hipsometrycznej,
  5. zamieni skalę i obliczy odległość na mapie,
  6. zna cechy mapy,
  7. wyjaśni znaczenie generalizacji mapy,
  8. odszuka w terenie podstawowe obiekty zaznaczone na mapie,
  9. odróżni kartogram od kartodiagramu i mapy izarytmicznej.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. poprawnie wykona proste diagramy strukturalne,
  2. dokona pomiaru linii krętych i powierzchni na mapie,
  3. wykona profil topograficzny z mapy hipsometrycznej,
  4. wyjaśni przyczyny deformacji na siatkach kartograficznych,
  5. wyjaśni znaczenie generalizacji mapy.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. obliczy odległości rzeczywiste z uwzględnieniem różnic wysokości,
  2. zastosuje odpowiednie metody kartograficzne do przedstawiania określonych zjawisk,
  3. odszuka w terenie obiekty i formy powierzchni zaznaczone na mapie,
  4. dokona interpolacji izarytm.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi wykonać plan na podstawie własnych pomiarów.


Wymagania na poszczególne oceny dla przykładowej jednostki lekcyjnej.

Temat: Metody kartograficznego przedstawienia zjawisk geograficznych na mapach.
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna terminy: sygnatura, izolinia (izarytma), diagram (wykres), kartogram, kartodiagram, interpolacja izarytm,
  2. zna rodzaje sygnatur, izolinii, diagramów,
  3. wymieni metody kartograficznego przedstawiania zjawisk geograficznych na mapach.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. omówi metody kartograficznego przedstawiania zjawisk geograficznych ilościowych i jakościowych na mapach, podając przykłady map,
  2. zna zasady konstrukcji diagramów, kartodiagramów, kartogramów i map izarytmicznych,
  3. zna zasadę interpolacji izarytm,
  4. umie odczytać dane z rocznika statystycznego i innych zestawień statystycznych.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. umie rozpoznać metodę kartograficznego przedstawiania zjawisk geograficznych na mapie,
  2. umie odczytać i interpretować przedstawione na mapie zjawiska geograficzne tak pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. umie wykonać interpolację izarytm,
  2. umie przedstawić dane statystyczne, obliczając np. średnie arytmetyczne, nasilenie zjawiska, procentowy udział poszczególnych elementów itp.


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl