piątek 21 stycznia 2022 imieniny Agnieszki i Jarosława 1976 - Pierwszy lot naddźwiękowych samolotów Concorde
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Używki - droga od uprawy do konsumenta

Przebieg lekcji

A.
Faza przygotowawcza
Czynności porządkowo-organizacyjne
Postawienie problemu
B.
Faza realizacyjna

Wprowadzenie do tematu

Przepisanie planu zajęć do zeszytu przedmiotowego:

  1. pochodzenie używek i ich rozprzestrzenienie,
  2. uwarunkowanie glebowo-klimatyczne roślin pseudoalimentacyjnych oraz ich geograficzne rozmieszczenie,
  3. użyteczność gospodarcza używek,
  4. główni producenci, eksporterzy i importerzy podstawowych używek,
  5. zjawisko powiązań środowiskowych, społecznych, gospodarczych i politycznych na przykładzie używek, wnioski.
 C. Asymilacja wiedzy (przyswajanie wiedzy)
 1. Faza pierwsza - zainteresowanie uczniów tematem. Młodzież, w grupach kilkuosobowych, zapoznaje się z pojęciem używek, ich pochodzeniem, uwarunkowaniami glebowo-klimatycznymi roślin pseudoalimentacyjnych (załącznik 1.), rejonami ich upraw oraz głównymi producentami, eksporterami i importerami (załącznik 2., załącznik 3.). (przypis: W tej części lekcji można wskazać na rolę kawy w kulturze polskiej poprzez odwołanie się do fragmentu "Pana Tadeusza" (Księga II "Zamek", 397-514)
   
 2. Faza druga - postawienie problemu.
  W tej części lekcji uczniowie uważnie analizują treść reklamy telewizyjnej (kawa Tchibo) oraz posteru (załącznik 4.). Oba materiały obrazują łańcuch powiązań między dostawcą a konsumentem. Wykorzystanie reklamy pełni, obok funkcji poznawczej, rolę poglądową. Uświadamia śledzącemu ją uczniowi, że włączając się w odbiór jej treści, staje się jednym z elementów wielkiego układu powiązań. Ta faza zajęć stanowi ogniwo wprowadzające do stawiania diagnoz.
   
 3. Faza trzecia - konstruowanie róży diagnostycznej. (przypis: W realizacji tej części lekcji pomocny był artykuł D. Makowskiej, "Rozważania przy filiżance kawy", Geografia w Szkole nr 4/1998)
  Uczniowie samodzielnie budują schemat powiązań globalnych. Przedstawiają je metodą róży diagnostycznej, z wykorzystaniem przygotowanych przez nauczyciela haseł, które grupują wokół 4 kierunków: środowiska, ekonomii, społeczeństwa oraz systemu zarządzania - sprawowania władzy (załącznik 5.).
  Po przedyskutowaniu toku rozumowania, określenia przynależności poszczególnych elementów do odpowiedniego aspektu, hasła zostają przyklejone do dużego arkusza posteru.
  Cały czas, w trakcie omawiania budowy schematu, nauczyciel stwarza każdemu uczniowi możliwość zademonstrowania swojej wiedzy. Śledzi ich relację, pełniąc rolę eksperta. Każdorazową wypowiedź ocenia z uzasadnieniem. Za pełną interpretację uczeń otrzymuje 2 symbole używek, za fragmentaryczną, niepełną - jeden.
  Podczas konstrukcji schematu najwięcej uwagi należy poświęcić zagadnieniom, z którymi młodzież miała największe problemy. W ustaleniu rangi ich ważności pomocne jest wcześniejsze przeprowadzenie, na zajęciach poprzedzających, ankiety dotyczącej postaw młodzieży wobec powiązań globalnych (załącznik 6.). Uzyskane wyniki pomiaru pozwolą ustalić kolejność ich rzeczowej analizy (według wzrastającej liczby punktów) od najgorzej do najlepiej rozumianego problemu. W ankiecie zawierającej zdania twierdzące, należy przyjąć sześciopunktową skalę ocen, ustalając potencjalną ocenę modelową, tzn. (+3) lub (-3). (przypis: Założenia metodologiczne przykładowego testu - ankiety, zostały przedstawione w artykule J. Michalczyk, "Postawa młodzieży szkół średnich wobec problemów ekologicznego bezpieczeństwa świata", Geografia w Szkole nr 4/1992, s. 233 - 236)
  Najwyższą średnią w badanej grupie uzyskało stwierdzenie: "Anomalie klimatyczne wpływają na spadek zbiorów roślin pseudoalimentacyjnych" (+2,6), najniższą zaś twierdzenie odnoszące się do największych udziałów w zyskach, pochodzących ze sprzedaży używek, krajów rozwijających się (-0,5). (Załącznik 7.). Stąd też od analizy tego problemu rozpoczęto budowę róży diagnostycznej.
   
 4. Faza czwarta - formułowanie myśli i poszukiwanie rozwiązań.
  Klasa formułuje wnioski, wykorzystując metodę śnieżnej kuli (dyskusji piramidowej) lub techniki 635. Użycie tych metod aktywizujących pozwoli uczniowi na wyrażenie własnej opinii, wykształcenie umiejętności negocjowania, uzgadniania stanowisk. Zostaną one później zweryfikowane na forum całej klasy.

Synteza lekcji
Faza podsumowująca. Wnioski - zadania poszukujące (Załącznik 8).

A. Formułowanie końcowych wniosków z równoczesnym tworzeniem planszy na tablicy (każdy wniosek zapisywany jest na osobnej kartce).
Zestaw wniosków "Natura (środowisko)"

 1. Anomalie klimatyczne wpływają na wahania wielkości zbiorów używek.
 2. Stosowanie chemicznych środków ochrony roślin nie pozostaje obojętne dla stanu jakościowego gleby.
 3. Pozyskiwanie energii, wykorzystywanej przy transporcie i produkcji używek, ma negatywny wpływ na środowisko, przyczyniając się między innymi do efektu cieplarnianego, kwaśnych deszczów.
 4. Monokultura upraw prowadzi do wyjałowienia gleby.
 5. Większość uprawy używek koncentruje się w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej.

Zestaw wniosków "Ekonomia"

 1. 3/4 produkcji używek, w większości krajów słabo rozwiniętych, jest przedmiotem eksportu.

 2. Cena używek jest wypadkową: wahań koniunkturalnych, klęsk żywiołowych, sytuacji politycznej i walutowej, polityki sprzedaży stosowanej przez producenta.

 3. Koszty uprawy używek są sumą kosztów ziemi, nawożenia gleby, pielęgnacji roślin oraz pracy miejscowej ludności. 

B. Przepisanie do zeszytów wniosków z planszy.

Pomiar dydaktyczny z wykorzystaniem ankiety
Celem pomiaru jest monitorowanie rozwoju ucznia i sprawności systemu nauczania. Treść ankiety konstruuje się w zależności od wyników poprzedniego kwestionariusza, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, z którymi uczniowie mieli największe kłopoty. Zdania twierdzące powinny być sformułowane w sposób przejrzysty i dający możliwość uczniom ich oceny w 6-punktowej skali. Uzyskane wyniki pomogą zbadać przyrost kompetencji ucznia oraz poinformują nas o zmianie natężenia jego postawy pod względem interesującego nas problemu.
 
Ewaluacja
Otrzymane na zajęciach symbole używek, obrazujące ocenę kwalifikacyjną, zostają zamienione na stopnie:

6 zdobytych symboli - ocena celująca,
5 i 4 zdobyte symbole - ocena bardzo dobra,
3 zdobyte symbole - ocena dobra,
2 zdobyte symbole - ocena dostateczna.

Zadanie domowe (Załącznik 9.)
- Dla wszystkich uczniów - zadanie 1.
- Dla chętnych -zadanie 2., dodatkowe
Komentarze + Dodaj komentarz
 • matura, th (odpowiedzi: 0)
 • nic tu nie umia fajny lol
 • cześć, more de uczeń (odpowiedzi: 0)
 • o lelu fajna praca o lelu ah te eduski ah ta gegi pzdr ale ja lubię tą gegi!! ohohoooo
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl