piątek 28 stycznia 2022 imieniny Tomasza i Walerego 1961 - Założenie Amnesty International
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
  • XXVII Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna
XXVII Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna

XXVII Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna

   Cechą szczególną Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej, wyróżniającą je spośród innych olimpiad przedmiotowych, jest niekonwencjonalna formuła I etapu zawodów. Niezmiennie od 27 lat etap ten polega na przygotowaniu przez każdego zawodnika samodzielnego opracowania na jeden z tematów podanych w informatorze danej Olimpiady. W zdecydowanej większości tematy te wymagają przeprowadzenia przez zawodników własnych prac terenowych. Jest to często bardzo uciążliwa (choć nieraz później z wielkim sentymentem wspominana) część zawodów olimpijskich. Wielu spośród autorów prowadzi odpowiednie badania terenowe w trakcie wakacji. Tym samym warto już teraz, mimo okresu nie wiązanemu w powszechnym odczuciu z wytężoną pracą, poświęcić nieco uwagi głównym założeniom tego etapu oraz niektórym trudnościom, które okazują się tradycyjnie najczęstsze dla kolejnych roczników startujących.

I etap Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

   Pierwszy etap XXVII Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej polega na przygotowaniu opracowania na jeden z następujących tematów:

A.    Projekt rezerwatu. Opis obiektu przyrody nieożywionej, zasługującego na ochronę, ale jej nie podlegającego
B.    Powiat "X" - zmiany w funkcjonowaniu gospodarki i społeczności lokalnej po reformie administracyjnej
C.    Charakterystyka wybranego kompleksu leśnego
D.    Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w gminie "X"
E.    Światowe rybołówstwo morskie w XX wieku.

   Doświadczenia wielu już lat Olimpiady pozwalają na wskazanie elementów pracy przysparzających zwykle zawodnikom najwięcej trudności.
   Sprawą niezmiernie ważną jest by pamiętać, że w pierwszym etapie najwyżej ceniona jest samodzielność pracy autorów. W przypadku większości tematów oceniana jest ona przez analizę umiejętności przeprowadzenia prac terenowych, a następnie odpowiedniego przedstawienia ich wyników. Mając to na względzie warto przed wyruszeniem w teren gruntownie przemyśleć i zaplanować przyszłą pracę.
   Podstawową rzeczą jest wybór odpowiedniego obiektu badań. Często popełnianym błędem jest wybór obiektu bardzo dużego. Jak się wydaje, zazwyczaj młodemu autorowi wydaje się, że wybór takiego obiektu jest bardziej "ambitny". Koniecznie należy jednak pamiętać, że taka sytuacja utrudnia, czasem nawet uniemożliwia, przeprowadzenie na całym obszarze własnych badań terenowych, a przecież one właśnie oraz odpowiednie ich opracowanie decydują o wartości całego opracowania. Jednocześnie, przy opracowywaniu coraz to większych obiektów coraz łatwiej jest znaleźć gotowe opracowania, które ich dotyczą. Jest to, oczywiście, znaczne ułatwienie, ale zarazem pułapka, bowiem w przygotowywanym opisie zmniejsza się udział pracy własnej autora na rzecz cytowań pracy innych. Nawet jeśli tak wykonana praca zyskuje (w oczach jej autora) na fachowości, to traci przy tym zwykle na samodzielności, a tym samym wartość jej, jako oryginalnego opracowania, spada.
   Spośród tematów I etapu XXVII Olimpiady zapewne największe niebezpieczeństwo popełnienia błędu wyboru zbyt dużego obiektu dają tematy dotyczące opisu obszaru, który mógłby stać się rezerwatem przyrody (A) oraz opisu kompleksu leśnego (C). W tematach B i D granice obiektu są określone jednoznacznie jako granice jednostek administracyjnych. Natomiast przy wszystkich tych tematach może pojawić się "pokusa" szerokiego skorzystania z gotowych, fachowych opracowań, jeśli uda się autorowi do takich dotrzeć. Mogą to być, oprócz literatury geograficznej, materiały uzyskane z urzędów miejskich, nadleśnictw, biur projektowych.
    Wymienione uwagi nie powinny prowadzić do wniosku, że korzystanie z gotowej literatury i materiałów uzyskanych w różnych instytucjach nie jest wskazane. Przeciwnie, dotarcie do tego typu materiałów i umiejętne ich wykorzystanie świadczy jak najlepiej o autorze pracy jako o badaczu, który potrafi skorzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji. Należy jednak pamiętać, że przepisanie takich danych nie może stanowić całości pracy. Powinny one być uwzględnione oprócz badań własnych autora, a nie zamiast nich. Muszą one stanowić tło obrazu, w którym na pierwszym planie znajdzie się praca własna autora. Ponadto wykorzystanie gotowych danych nie zwalnia autora z obowiązku przedstawienia własnych poglądów dotyczących opisywanego zjawiska.
    Prowadząc badania terenowe i następnie opisując je należy też odpowiednio do wybranego tematu zakroić zakres prac, a następnie opis. Częstym błędem jest rozbudowywanie pracy przez uwzględnianie w niej elementów nie mających żadnego związku z opisywanym zagadnieniem. Przykładowo - opis podłoża geologicznego danego terenu może być bardzo pożądany w przypadku wyboru tematu dotyczącego eksploatacji surowców, ale wybierając temat dotyczący zmian w funkcjonowaniu gospodarki lokalnej po reformie administracyjnej można bez żadnej szkody dla opracowania (wręcz z zyskiem dla niego) zrezygnować z tego elementu opisu. W dobrze zakomponowanej pracy wszystkie elementy są ze sobą powiązane, każdy element niezbędny dla obrazu całości, a kolejność wprowadzanych treści - ułożona w logiczny ciąg.
   Sprawą wielkiej wagi jest właściwe sporządzenie i osadzenie w tekście dokumentacji badań (map, wykresów, tabel). Jest to niezmiernie ważna część pracy i tym samym nie może ona stanowić tylko załącznika. W prawidłowo konstruowanej pracy autor prezentując swe wnioski i uwagi odsyła czytelnika do dokumentacji badań, pozwalając mu tym samym na prześledzenie toku rozumowania - w znakomity sposób zwiększa to wiarygodność autora jako badacza. Powoływanie się na dobrze sporządzoną dokumentację sprawia, że autor udowadnia słuszność swych wniosków, a nie liczy tylko na to, że czytelnicy w nią będą wierzyć.
    O dojrzałości autora jako badacza świadczy też powoływanie się na źródła danych lub cytowanie innych autorów, z których opracowań korzysta on we własnej pracy. Każdy fragment pracy będący zapożyczeniem powinien być opatrzony odpowiednim przypisem wskazującym odpowiednią pozycję w literaturze, w zakończeniu pracy zaś powinien znaleźć się pełny spis wykorzystanej literatury. Sposób cytowania różnego rodzaju dzieł oraz wprowadzania przypisów przedstawiony jest szczegółowo w informatorze Olimpiady.
    Odrębne zagadnienie to dobre przygotowanie tematu przeznaczonego do opracowania kameralnego. Tego typu tematy, dotyczące zwykle zagadnień "morskich", są częstsze w I etapie od czasu rozszerzenia Olimpiady Geograficznej o Olimpiadę Nautologiczną. W XXVII Olimpiadzie jest to zagadnienie światowego rybołówstwa morskiego w XX wieku. Tego typu prace, wbrew pozorom, także wymagają samodzielności, innego nieco rodzaju niż samodzielność w trakcie własnych prac terenowych. Jest to samodzielność w poszukiwaniu odpowiedniej literatury, w korzystaniu z niej i wreszcie rzecz najtrudniejsza - w stworzeniu własnego niepowtarzalnego opracowania na podstawie już istniejących. Tematy kameralne są tak dobierane, aby niemożliwe było dobre ich opracowanie na podstawie jednego tylko źródła (pomijając fakt, że tak sporządzone opracowanie byłoby po prostu plagiatem lub jedynie wyciągiem z gotowej pracy). Tym samym wybór takiego tematu wymusza sporządzenie kompilacji już istniejących opracowań. Nie jest to sprawa łatwa, z pewnością nie łatwiejsza od prowadzenia badań terenowych.
    W końcowym etapie przygotowywania opracowania należy wielką wagę przywiązać do nadania mu odpowiedniej formy. Nie jest konieczne, by praca była oddana w postaci wydruku komputerowego, chociaż ta forma staje się coraz częstsza. Może to być nawet rękopis (jeśli jest czytelny). Natomiast niezależnie od przyjętej metody prezentacji konieczne jest sprawdzenie, czy w tekście nie znalazły się błędy stylistyczne i ortograficzne, czy rysunki i tabele są opatrzone numerami i tytułami, a przypisy wskazują właściwe pozycje literatury. Tego wszystkiego nie zapewnia automatycznie wykorzystanie komputera z dobrym edytorem tekstu i znakomitym programem graficznym. Ponadto w pięknej edytorsko pracy (a takie często są wynikiem opracowania komputerowego) usterki tego typu są szczególnie widoczne i przykre dla oka. Wszystkie wymienione elementy są także oceniane przez jury i składają się na kryterium tzw. formalnej strony opracowania, którego waga stanowi aż 1/5 całości oceny.
    Długa lista trudności, z którymi muszą się liczyć zawodnicy w I etapie Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej, nie powinna, oczywiście, zniechęcać do startu. Co roku wielu zawodników znakomicie radzi sobie ze wszystkimi problemami i otrzymuje za swą pracę olimpijską notę marzeń - 100 punktów. Coraz liczniejsza jest też grupa zawodników, którzy z perspektywy kilku, czy nawet kilkunastu lat po starcie olimpijskim, z wielką sympatią wspominają swą pierwszą w życiu poważną pracę terenową, którą był I etap Olimpiady Geograficznej. Z pewnością do grona tego dołączy także wielu tegorocznych olimpijczyków.
Autor: dr Bożena Kicińska, członek Komitetu Głównego
Olimpiady Geograficznej i Olimpiady Nautologicznej

Komentarze + Dodaj komentarz
  • Ale zwała!, olimpijka (odpowiedzi: 0)
  • Myślałam, żę znajde więcej w kąciku klub olimpijczyka... a tu totalne niccccccc! ludzie zróbcie cos z ty,!!!
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl