czwartek 27 stycznia 2022 imieniny Ilony i Przybysława 1973 - Pokój paryski kończący wojnę w Wietnamie
Do końca roku pozostało: 0 dni
Biologia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Układ nerwowy i hormonalny - przykładowe pytania powtórzeniowe

Przykładowe pytania powtórzeniowe - część 1

Budowa i funkcje tkanki nerwowej
 1. Narysuj neuron i podpisz jego elementy.
 2. Wykaż zależność między budową i funkcją neuronu.
 3. Jaką funkcję pełnią komórki glejowe? (*Jaką funkcję pełnią astrocyty w świetle najnowszych badań?)
 4. Określ kierunek przewodzenia impulsów nerwowych przez neuron.
 5. Wskaż rodzaje i rolę osłonek aksonu.
 6. Przedstaw klasyfikację włókien nerwowych ze względu na rodzaj osłonek aksonu.
 7. Porównaj przewodzenie impulsów we włóknach rdzennych i bezrdzennych.

Przewodnictwo nerwowe
 1. Wyjaśnij istotę przewodnictwa nerwowego oraz określ jego rolę w funkcjonowaniu organizmu.
 2. Wyjaśnij mechanizm powstania oraz przewodzenia impulsu nerwowego.
 3. Wykaż różnice między potencjałem spoczynkowym i czynnościowym neuronu.
 4. Wykaż różnice między polaryzacją, depolaryzacją i repolaryzacją neuronu.
 5. Co to jest pompa jonowa (sodowo-potasowa) i na czym polega jej działanie?
 6. Na jakie procesy komórka nerwowa zużywa energię?
 7. Uzasadnij słuszność twierdzenia "Powstanie impulsu nerwowego nie wymaga nakładu energii".
 8. Co to są bodźce progowe i podprogowe?
 9. Wyjaśnij zasadę "wszystko, albo nic" w przewodzeniu impulsów nerwowych.

Rodzaje i działanie synaps
 1. Przedstaw klasyfikację synaps ze względu na typ komórek, które ze sobą łączą.
 2. Porównaj przekazywanie informacji przez neuron i synapsę.
 3. Zanalizuj i porównaj działanie synapsy chemicznej i elektrycznej.
 4. Zanalizuj budowę synapsy chemicznej i rolę jej elementów (kolbka i błona presynaptyczna, mediator, receptory w błonie postsynaptycznej, *neuromodulatory).
 5. Na czym (dokładnie) polega rola mediatora (neuroprzekaźnika)?
 6. Wykaż, że w synapsie chemicznej następuje zamiana informacji.
 7. Na czym polega działanie synapsy pobudzającej i hamującej?
 8. Wskaż przykłady mediatorów i omów ich działanie.
 9. Wskaż związek między rodzajem neuroprzekaźnika, a sposobem zachowania się człowieka.
 10. Udowodnij wpływ zaburzeń metabolizmu neuroprzekaźników na pojawianie się chorób.
 11. W jaki sposób różne substancje chemiczne mogą wpływać na funkcjonowanie synaps? Podaj kilka przykładów.

Odruchy
 1. Przedstaw powstawanie i znaczenie odruchów.
 2. Zdefiniuj i porównaj odruch warunkowy i bezwarunkowy. Porównaj je ze sobą. Wskaż po kilka przykładów.
 3. Wśród podanych poniżej przykładów wskaż odruchy warunkowe i bezwarunkowe:
  • Zatrzymujemy się przed przejściem dla pieszych, gdy sygnalizator wskazuje czerwone światło.
  • Wydzielanie śliny na widok opakowania po czekoladkach.
  • Kichamy w zadymionym pomieszczeniu.
  • Kichamy na widok kwitnącej łąki w telewizji.
 4. Dla wybranych z powyższych odruchów warunkowych:
  • wskaż bodziec kluczowy,
  • wskaż bodziec obojętny, który zastąpił kluczowy,
  • określ, kiedy odruch ten będzie wygasał.
Łuk odruchowy
 1. Co to jest łuk odruchowy? Wskaż jego kolejne elementy i określ ich rolę.
 2. Wyjaśnij pojęcie: receptor. Przedstaw klasyfikację receptorów ze względu na rodzaj odbieranych bodźców.
 3. Wyjaśnij pojęcie: efektor. Wskaż narządy pełniące funkcję efektorów.
 4. Przedstaw klasyfikację neuronów ze względu na pełnioną funkcję.
 5. Narysuj schemat prostego łuku odruchowego i określ w nim liczbę synaps.
 6. Na wybranym schemacie łuku odruchowego zaznacz kierunek przewodzenia impulsu nerwowego oraz wskaż kolejne elementy tego łuku.
 7. Dla podanych powyżej (odruchy - pkt 3) przykładów odruchów wskaż kolejne elementy łuku odruchowego.
 8. Uzasadnij, że integracja informacji czuciowej warunkuje odpowiednią odpowiedź organizmu na działający bodziec.

Klasyfikacja anatomiczna układu nerwowego
 1. Przedstaw klasyfikację anatomiczną układu nerwowego.
 2. W jaki sposób chroniony jest centralny układ nerwowy? (Rola płynu mózgowo-rdzeniowego, rodzaje i rola opon mózgowo-rdzeniowych, czaszka i kręgosłup).
 3. Co to jest istota szara i biała? Wskaż jej rozmieszczenie w układzie nerwowym.
 4. Omów budowę i funkcje rdzenia kręgowego.
 5. Rozróżnij pojęcia: mózg i mózgowie.
 6. Wskaż na schemacie części mózgowia i określ ich funkcje (kresomózgowie, międzymózgowie, śródmózgowie, móżdżek, rdzeń przedłużony).
 7. Wskaż rolę kory mózgowej w funkcjonowaniu organizmu człowieka.
 8. Wykaż współdziałanie kory mózgowej z innymi strukturami mózgu i rdzeniem kręgowym
 9. Porównaj funkcje prawej i lewej półkuli mózgowej.
 10. Wskaż na schemacie płaty kory mózgowej i określ położenie niektórych ośrodków korowych.
 11. Co przedstawia homunkulus czuciowy i ruchowy?
 12. Co to są ośrodki podkorowe?
 13. Scharakteryzuj funkcje układu limbicznego i siatkowatego.
 14. Określ co to jest i jaką rolę pełnią: komory mózgu, most Varola, ciało modzelowate.
 15. Przedstaw budowę obwodowego układu nerwowego.
 16. Wskaż rodzaje nerwów.
 17. Narysuj przekrój przez nerw i podpisz poszczególne elementy.

Klasyfikacja funkcjonalna układu nerwowego
 1. Przedstaw klasyfikację funkcjonalną układu nerwowego.
 2. Określ i porównaj pracę układu somatycznego i autonomicznego.
 3. Porównaj budowę i funkcje układu sympatycznego i parasympatycznego.
 4. Wykaż antagonistyczne działanie układu sympatycznego i parasympatycznego na poszczególne narządy człowieka.
 5. Wykaż współdziałanie układów: somatycznego z autonomicznym oraz sympatycznego z parasympatycznym.

Pamięć i uczenie się
 1. Scharakteryzuj i porównaj rodzaje pamięci.
 2. Wyjaśnij na czym polega proces uczenia się.
 3. Wykaż znaczenie pamięci krótko- i długotrwałej w procesie uczenia się.
 4. Wyjaśnij plastyczność działania mózgu w rozwoju, uczeniu się i zapamiętywaniu.

Mózg decyduje o naszym zachowaniu
 1. Wyjaśnij zależność: świadomość - myślenie - działanie.
 2. Wyjaśnij, na czym polega negatywny wpływ narkotyków, alkoholu i papierosów na organizm człowieka, w tym na czynności ośrodkowego układu nerwowego.
 3. Co to jest osobowość i pod wpływem czego ona się kształtuje?
 4. Wskaż typy temperamentu i podaj ich charakterystykę.
 5. Na czym polegają i kiedy dochodzi do zaburzeń osobowości?
 6. Uzasadnij, że mózg decyduje o wyższych czynnościach psychicznych, stanach emocjonalnych i osobowości człowieka.
 7. Wyjaśnij rolę kontrolno-integracyjną mózgu.
Autor: mgr Renata Kos
Komentarze + Dodaj komentarz
 • Pytania, Jose (odpowiedzi: 0)
 • Czuję się bardzo zadowolona, bo będąc w liceum uczę się tego co studenci... Może na studiach będzie można pić za zdrowie profesorów z liceum, którzy nam dali tyle wiedzy... Na razie mając bardzo podobny spis pytań opracowuje odpowiedzi. Jeszcze ze 2h i już będę mogła zacząć sie uczyć. Polskie realia, przykro mi to stwierdzić.
 • wff -,-", 89% matura rozszerzona z Biologii (odpowiedzi: 0)
 • Wyrazy współczucia klasom, które z panią "profesor" moją lekcje. Materiał wyżej przestawiony jest zakresu ponad maturalnego i osobiście mając 89% z matury rozszerzonej nie jestem w stanie odpowiedzieć na ok. 1/3 pytań. Najwyraźniej kolejny nauczyciel z urażonymi ambicjami i myślący, iż jego przedmiot jest najważniejszy.
 • Dla kogo to jest, adiunkt (odpowiedzi: 2)
 • Proszę o informację dla kogo jest przeznaczony ten materiał...bo chyba nie dla uczniów gimnazjum i liceum z poważaniem adiunkt Zakładu Fizjologii
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl