piątek 28 stycznia 2022 imieniny Tomasza i Walerego 1961 - Założenie Amnesty International
Do końca roku pozostało: 0 dni
Zaloguj się
i skorzystaj z usług
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej


Nowości

2006-03-30 Oceń zasób  
"Podróż po Europie" z Interkl@są

Znamy już zwycięzców konkursu „Podróż po Europie” - teraz prezentujemy wszystkie prace przygotowane na konkurs.

W konkursie „Podróż po Europie” zespoły szkolne przygotowały strony internetowe na temat wybranego kraju Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski). Na przygotowanej stronie obowiązkowo miały znaleźć się informacje o położeniu geograficznym, gospodarce, dziedzictwie kulturowym oraz działalności danego państwa w Parlamencie Europejskim. Na stronie miał też zostać zamieszczony spis materiałów źródłowych, kilka słów o autorach pracy i mapa strony. Każda praca wykonana została w dwóch wersjach językowych: polskiej i obcojęzycznej (po angielsku, francusku lub niemiecku).

24 marca 2006 roku na łamach portalu Interkl@sa ogłoszone zostały wyniki konkursu. W zaprezentowanym artykule oprócz linków do prac zwycięzców znalazły się również linki do 31 stron konkursowych uznanych przez jury za prace bardzo dobre.

Dziś prezentujemy wysiłek wszystkich zespołów biorących udział w konkursie „Podróż po Europie” - wszystkich tych, którzy pomimo napiętych terminów zdołali przygotować swoje strony i wystartować w wyścigu po nagrody.

Szkoły podstawowe:
- Szkoła Podstawowa nr 31 z Dąbrowy Górniczej - Portugalia
- Alternatywna Szkoła Podstawowa z Cieszyna - Finlandia
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi z Lublina - Malta
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława I Łokietka z Siniarzewa -
  Wielka Brytania
- Szkoła Podstawowa nr 21 im. Filipiny Płaskowickiej z Poznania - Belgia
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Broniewic - Hiszpania
- Szkoła Podstawowa nr 14 z Gliwic - Słowenia
- Szkoła Podstawowa nr 52 im. F. Ratajczaka z Poznania - Grecja
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego z Inowrocławia - Cypr
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 z Gorlic - Łotwa
- Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego z Poznania - Węgry
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Radzionkowa - Czechy
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich z Brzozy - Italia
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka z Czerska - Luksemburg
- Szkoła Podstawowa nr 18 z Elbląga - Szwecja
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Poręby - Holandia
- Szkoła Podstawowa z Janikowa - Holandia
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego z Kołodziejowa - Irlandia
- Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego z Warszawy -
  Wielka Brytania
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Nowej Soli - Francja
- Publiczna Szkoła Podstawowa z Brzeska - Hiszpania
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Prusa z Wisły - Węgry
- Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich z Rudy Śląskiej - Austria
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego ze Stargardu
  Szczecińskiego - Słowenia
- Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa z Gdyni - Dania
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego z Sosnowca - Dania
- Szkoła Podstawowa nr 1 z Kościerzyny - Finlandia
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Pieszyc - Cypr
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Sienkiewicza z Ostrowca Św. -
  Litwa

Gimnazja:
- Publiczne Gimnazjum z Przasnysza - Malta
- Zespół Szkół. Gimnazjum z Rzepedzi - Grecja
- Gimnazjum nr 9 im. Powstańców Wielkopolskich z Bydgoszczy - Węgry
- Publiczne Gimnazjum nr 3 im. F. Chopina z Łodzi - Holandia
- Gimnazjum nr 6 z Koszalina - Austria
- Gimnazjum nr 3 z Nysy - Francja
- Gimnazjum nr 1 z Wołomina - Finlandia
- Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza z Drużbic - Czechy
- Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki ze Szczecina - Irlandia
- Gimnazjum nr 3 im. księcia Władysława I Opolskiego z Wodzisławia Śl. -
  Portugalia
- Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Staszica z Żywca - Szwecja
- Gimnazjum w Kębowie - Dania
- Gimnazjum nr 2 z Tuszyna - Finlandia
- Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej z Nowego Sącza - Słowacja
- Zespół szkół im. Henryka Sienkiewicza z Roztoki - Słowenia
- ZSP Publiczne Gimnazjum ze Stąporkowa - Cypr
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 z Ustrzyk Dolnych -
  Hiszpania
- Gimnazjum nr 18 z Lublina - Belgia
- Gimnazjum nr 1 z Zawiercia - Cypr
- I Katolickie Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego z Bydgoszczy -
  Francja
- Publiczne Gimnazjum nr 1 z Włodawy - Irlandia
- Zespół Szkół im. Czesława Miłosza z Siemianic - Dania
- Gimnazjum nr 6 z Olsztyna - Litwa
- Gimnazjum nr 4 z Mielca - Irlandia
- Zespół Szkół Publicznych nr 2 z Wadowic - Słowacja
- Gimnazjum w Zespole Szkół z Korczyna - Szwecja
- Gimnazjum w Zespole Szkół z Korczyna - Włochy
- Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi ze Wschowy - Holandia
- Miejski Zespół Szkół nr 4 z Będzina - Węgry
- Publiczne Gimnazjum nr 4 z Puław - Portugalia
- Publiczne Gimnazjum nr 4 z Puław - Austria
- Publiczne Gimnazjum nr 1 ze Staszowa - Litwa
- Zespół Szkół im Jana Pawła II z Grodziska Wlkp. - Niemcy
- Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 z Kościana - Malta
- Pierwsze Społeczne Gimnazjum z Gdyni - Grecja
- Gminne Gimnazjum w Zarębie - Dania
- Publiczne Gimnazjum nr 3 z Puław - Czechy
- Gimnazjum nr 4 z Ełku - Szwecja
- Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów z Częstochowy - Włochy
- Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Chełmna - 
  Hiszpania
- Gimnazjum nr 2 im. K.K. Baczyńskiego z Kępna - Francja
- Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza z Żukowa - Litwa
- Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza ze Starachowic - Austria
- Gimnazjum nr 12 z Tych - Luksemburg
- Społeczne Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka
  Jeziorańskiego w Człuchowie - Portugalia
- Społeczne Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka
  Jeziorańskiego w Człuchowie - Dania
- Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego z Poczesnej - Holandia
- Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej z Kocmyrzowa - Belgia
- Publiczne Gimnazjum z Kulczewska - Finlandia
- Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi z Pleszewa - Belgia
- Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego z Częstochowy - Szwecja
- Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego z Częstochowy - Cypr
- Publiczne Gimnazjum nr 2 ze Strzelec Opolskich - Łotwa

Szkoły ponadgimnazjalne:
- Zespół Szkół nr 2 z Będzina - Węgry
- Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych z Częstochowy - Wielka Brytania
- I Liceum Ogólnokształcące im. króla Władysława Jagiełły z Dębicy -
  Portugalia
- Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego z Wrocławia -
  Irlandia
- Zespół Szkół z Bielawy - Holandia
- XXVIII Liceum Ogólnokształcące z Krakowa - Łotwa
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego z Grodziska Wlkp.
  - Grecja
- Technikum Informatyczne ze Słupska - Francja
- VII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 4 im. Piastów Śląskich z Gliwic -
  Dania
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych z Trzebini - Niemcy
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 z Siedliska - Włochy
- Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. S. Staszica z Ostrowca Św. - Czechy
- Kolegium Europejskie. Europejskie Prywatne Liceum Ogólnokształcące z
  Krakowa - Belgia
- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ze Słupska - Hiszpania
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września
  2001 r. z Kalisza Pomorskiego - Cypr
- Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego z Jordanowa - Włochy
- I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej z Sanoka - Cypr
- Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana
  Kilińskiego z Chełmka - Austria
- Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Radzymina -
  Irlandia
- Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika z Zielonej Góry - 
  Wielka Brytania
- III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 z Pszczyny - Austria
- II Liceum Ogólnokształcące z Puław - Węgry
- II Liceum Ogólnokształcące z Puław - Finlandia
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 z Rudy Śląskiej - Łotwa
- Gdyńskie Liceum Autorskie STO z Gdyni - Malta
- ZSO nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza z Raciborza - Dania
- ZSO nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza z Raciborza -
  Czechy
- Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i
  Technicznych z Oświęcimia - Niemcy
- Zespół Szkół Rolniczych w Korolówce-Osadzie - Litwa
- Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Chełmna - Holandia
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego z Chełma - Litwa
- Społeczne Technikum z Żor - Grecja
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Żor - Luksemburg
- Zespół Szkół im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej z Nowosielc
  - Malta
- II LO im. Marii Konopnickiej z Inowrocławia - Włochy
- Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich z Choszczna - Estonia
- Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych ze Skawiny - Słowenia
- Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego z Grodziska Wlkp. -
  Wielka Brytania
- Liceum Ogólnokształcące z Kcyni - Cypr

Wszystkim uczestnikom, którzy przygotowali prace konkursowe, składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w kolejnych przedsięwzięciach.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu „Podróż po Europie” był Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało przez Parlament Europejski.poleć znajomemu poleć znajomemu
drukuj drukuj

<<<Powrót

Komentarze
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl