Aktualnosci

.

.


numer 53

Numer marcowy - Mała Szkoła

Zapraszamy wszystkie Małe Szkoły
do włączenia się w obchody III Święta Małej Szkoły

Czytaj także:

Projekty realizowane przez Małe Szkoły:

Handzlówka

Gorawino

Interaktywna gmina Niegow@


numer 52

Numer grudniowy - Mała Szkoła
Pomysły na rozwój kobiet

Czytaj:

Kobiety z pasją

YES SYDONIA


numer 51

Numer listopadowy - Mała Szkoła
Wybrane artykuły już na stronie!

Niekonwencjonalne szkolenia czytaj dalej >>


numer 50

Numer pażdziernikowy - Mała Szkoła

Nauczyciel liderem przedsiębiorczości.
Wybrane artykuły już na stronie!


W numerze znajdziesz:

Magia wydawania

Przedsiębiorczy edukator

Rzeczpospolta Internetowa

Wolontariat studencki


archiwum!


Projekt przybliżający fundusze strukturalne, możliwości ich wykorzystania, a zwłaszcza zrealizowane ciekawe projekty czytaj dalej >>


Oddział zachodniopomorski, czyli działaj lokalnie, a my będziemy to nagłaśniać czytaj dalej >>


Wybrane artykuły numeru pażdziernikowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru wrześniowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru majowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru marcowego i kwietniowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>II Święto Małej Szkoły - obchody centralne w niedzielę, 4 czerwca, w Warszawie na Nowym Świecie czytaj dalej >>


Konkurs "Rozczytane Wsie" rozstrzygnięty! czytaj dalej >>


Aktualny adres redakcji czytaj dalej >>

Aktywność i przedsiębiorczość na wsi.   Pismo poświęcone zrównoważonemu rozwojowi.

Projekty realizowane przez Małe Szkoły:

Szkoły Fundacji "Elementarz" (Łutowiec, Postaszowice, Moczydło, Tomiszowice)

Interaktywna gmina NIEGOW@

Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli do czego może służyć internet
Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka "Elementarz" zawiązała Lokalną Grupę Działania i sześć szkół z powiatu Niegowa realizuje projekt "Interaktywna gmina Niegow@", którego produktem jest witryna internetowa promująca gminę. Uczestnicy to: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Niegowie i prowadzone przez Fundację "Elementarz" Małe Szkoły w Łutowcu, Moczydle, Postaszowicach i Tomiszowicach. Projekt jest realizowany w ramach programu grantowego Fundacji Grupy TP skierowanego do społeczności lokalnych w gminach wiejskich - Rzeczpospolita Internetowa.

Przedsięwzięcie

Projekt zakłada stworzenie interaktywnej strony internetowej z informacjami przygotowanymi przez uczniów i nauczycieli z sześciu szkół gminy Niegowa. Podjęte działania są edukacyjne i angażują różne grupy społeczności gminnej: dzieci i młodzież szkolną, nauczycieli, rodziców, ludzi starszych, którzy pamiętają historię i legendy tego regionu, przedsiębiorców, przedstawicieli gminy. Uczestnicy zbierali informacje i organizowali zajęcia podzielone na bloki tematyczne: historia, geografia, przyroda, edukacja informatyczna, kultura, turystyka i przedsiębiorczość. Przy wsparciu nauczycieli selekcjonowali zebrany materiał, analizowali, obrabiali i w końcu umieszczali na stronie internetowej tworzonej pod kierukiem Ewy Baryły - nauczycielki informatyki z gimnazjum. Nad terminowym wykonaniem prac czuwa Dorota Kołacz, dyrektorka gimnazjum w Niegowie. Duże przedsięwzięcie - mówi pani dyrektor. Potrzebne były sprawna organizacja pracy, współdziałanie na każdym szczeblu i zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Podzielenie pracy w taki sposób, aby każda grupa wiekowa dostała zadanie do wykonania na miarę swoich możliwości. I chociaż wszystkie szkoły zbierały podobne dane, to miały one inną formę realizacji.

Jak to wyglądało w praktyce?

W szkołach podstawowych dzieciaki wspierane przez nauczycieli zbierały materiały dotyczące jaskiń, obiektów agroturystycznych, strażnic, zamków, kościołów, cmentarzy, ważnych imprez. " W nawiązaniu do tych tematów chodziłyśmy pod jaskinie i dzieciaki same je fotografowały. Jest około 200 zdjęć jaskiń " mówi Edyta Ruta, dyrektorka szkoły w Łutowcu. " Są też zdjęcia zamków, gospodarstw agroturystycznych, strażnic. Potem dzieciaki siadały do komputerów i same szukały opisy jaskiń, strażnic na terenie gminy Niegowa. Następnie na podstawie znalezionych informacji i obejrzanych miejsc przygotowywały własne opisy. " - dodaje. Starsze dzieci przygotowywały natomiast wiadomości o swoim regionie: poznawały legendy i wierzenia, zbierały przykłady gwary, pisały wiersze. Zebrane, poselekcjonowane i opisane materiały (zdjęcia, opisy jaskiń, legendy) uczniowie przesyłali do Ewy Baryły, a ona wraz z grupą uczniów z gimnazjum przygotowywała materiał do umieszczenia na stronie.

Dużym wyzwaniem było wybranie tych informacji, które powinny znaleźć się w witrynie. To gimnazjaliści zajmowali się opracowaniem materiałów, redagowaniem tekstów, fotografowali i zbierali informacje w swoich miejscowościach. Tworzyli galerie zdjęć, uczyli się posługiwać edytorami tekstów i programami graficznymi. Podczas zajęć podzielonych na wspomniane bloki tematyczne spotykali się dwa razy w tygodniu, ustalali i dzielili zadania między siebie. Taki tryb pracy trwa od listopada.

Warty zaznaczenia jest fakt, że przygotowywanie materiałów odbywało się za pomocą komputerów i internetu. Uczniowie przesyłali zebrany materiał, korzystając z poczty elektronicznej. Kontaktowali się ze sobą za pomocą e-maila. Internet okazał się również nieocenionym źródłem informacji o regionie. Każda szkoła biorąca udział w projekcie przygotowywała swoją prezentację: korzystając z technik komputerowych - prezentacje szkół są na płytach CD. Jednak dopiero złożenie informacji uzyskanych w terenie i znalezionych w internecie daje kompletny obraz rzeczywistości obserwowanej przez mieszkańców gminy. Rzeczywistości, która wciąż się zmienia i zaskakuje. Nauczyciele mieszkający na terenie gminy sami się dziwili, że podczas poszukiwań informacji oglądali miejsca, o których wcześniej nie wiedzieli. Nie zdawali sobie sprawy np. z tego, że na swoim terenie mają aż tak dużo jaskiń.

Projekt współpracy, zaangażowania i motywacji

Praca metodą projektów zakłada nastawienie się na osiąganie założonych celów. Tu pomysłodawcy postawili sobie za cel zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy poprzez doskonalenie ich umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych; popularyzację internetu wśród mieszkańców gminy poprzez wykorzystanie internetu do promocji gminy; integrację społeczności gminnej poprzez zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu. Żeby jednak jakiekolwiek zadanie zostało wykonane, ludzie muszą ze sobą współpracować. W trakcie realizacji projektu bardzo angażowali się nauczyciele. Dorota Kołacz mówi, że zaangażowanie nauczycieli ją podbudowywało. A pracę nad projektem ocenia pozytywnie. Zauważa, że nauczyciele bardziej się zaprzyjaźnili i jeden drugiego motywuje do pracy. Działania projektowe wpłynęły też na zmianę wizerunku nauczyciela. To już nie ktoś siedzący w szkole i zajmujący się tylko swoją pracą, ale ktoś zaangażowany i pomagający, działający w środkowisku lokalnym. To nauczyciele kiedy było trzeba, wsiadali do samochodu i jechali z uczniami znaleźć jakąś niezbędną roślinkę..

Co więcej, uczniowie też się mocno zaangażowali. Dorota Kołacz zaobserwowała, że poszukiwanie informacji przez młodzież motywowywało ją do jeszcze większego wysiłku. Uczyła się współpracować ze sobą, z nauczycielami, z mieszkańcami gminy na innych niż dotychczasowe zasadach. Zajęcia w szkole młodzież organizowała tak, żeby były ciekawe. Zapraszano gości, spotykano się z mieszkańcami gminy, rozmawiano. Spotkania czasami przebiegały w bardzo emocjonującej atmosferze - starsza kobieta popłakała się ze wzruszenia, że ktoś do niej przyszedł i pomyślał, że mogłaby być pomocna przy odtwarzaniu tradycji, historii regionu. Uczniowie wykazali też dużo własnej inicjatywy - sami zaproponowali stworzenie makiety gminy, którą potem sfotografowali i umieścili w witrynie. Wszyscy, do których zwrócili się o pomoc, nie odmówili im: Urząd Gminy, biblioteka, Gminny Ośrodek Kultury, przedsiębiorcy. Przygotowano spis wszystkich gospodarstw agroturystycznych i sklepów, rodzice początkowo z rezerwą, a z czasem bardziej entuzjastycznie podchodzili do pomocy przy zadaniach, o którą ich proszono. W gminie są jeszcze inne szkoły, nniebiorące bezpośrednio udziału w realizacji projektu, ale zapraszane do konkursów, m.in. plastycznego "Jura w oczach dziecka". Nagrodzono pracę ucznia ze szkoły, która nie realizowała działań projektowych.

Witryna www.gmina.e-niegowa.pl

Efekt pracy ok. 200 osób ? dzieci i dorosłych ? zaangażowanych w projekt. Koncepcja strony była zmieniana kilkakrotnie już w trakcie jej tworzenia. Dyskutowano nad jej kształtem, ustalano zawartość. ? Jest dobra. Ma mnóstwo materiałów ? mówi Dorota Kołacz. Będzie aktualizowana ? informuje Ewa Baryła. ? Na podstawie zamieszczonego na niej formularza zgłoszeniowego będą dodawane nowe informacje. A informacje już są bogate. Warto tam zajrzeć!

Już teraz witryną zainteresował się Urząd Gminy. Czy wykorzysta go do promowania gminy? Jeśli tak, to cele, które założyli sobie pomysłodawcy i realizatorzy zostaną znacznie przekroczone.

Agnieszka Włodarczyk