Aktualnosci

.

.


numer 53

Numer marcowy - Mała Szkoła

Zapraszamy wszystkie Małe Szkoły
do włączenia się w obchody III Święta Małej Szkoły

Czytaj także:

Projekty realizowane przez Małe Szkoły:

Handzlówka

Gorawino

Interaktywna gmina Niegow@


numer 52

Numer grudniowy - Mała Szkoła
Pomysły na rozwój kobiet

Czytaj:

Kobiety z pasją

YES SYDONIA


numer 51

Numer listopadowy - Mała Szkoła
Wybrane artykuły już na stronie!

Niekonwencjonalne szkolenia czytaj dalej >>


numer 50

Numer pażdziernikowy - Mała Szkoła

Nauczyciel liderem przedsiębiorczości.
Wybrane artykuły już na stronie!


W numerze znajdziesz:

Magia wydawania

Przedsiębiorczy edukator

Rzeczpospolta Internetowa

Wolontariat studencki


archiwum!


Projekt przybliżający fundusze strukturalne, możliwości ich wykorzystania, a zwłaszcza zrealizowane ciekawe projekty czytaj dalej >>


Oddział zachodniopomorski, czyli działaj lokalnie, a my będziemy to nagłaśniać czytaj dalej >>


Wybrane artykuły numeru pażdziernikowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru wrześniowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru majowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru marcowego i kwietniowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>II Święto Małej Szkoły - obchody centralne w niedzielę, 4 czerwca, w Warszawie na Nowym Świecie czytaj dalej >>


Konkurs "Rozczytane Wsie" rozstrzygnięty! czytaj dalej >>


Aktualny adres redakcji czytaj dalej >>

Aktywność i przedsiębiorczość na wsi.   Pismo poświęcone zrównoważonemu rozwojowi.

Fundusze Strukturalne na rzecz rynku pracy - kalejdoskop projektów

Niekonwencjonalne szkolenia

Poznaj siebie i przekrocz granice swoich możliwości! Takie założenia legły u podstaw projektu: "Samorozwój i Poszukiwanie Kompetencji Zawodowych" zrealizowanego przez Stowarzyszenie EPIN w okresie od września 2005 roku do czerwca 2006 roku. Projekt skierowany był do osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i dostosować je do wymogów nowoczesnego rynku pracy. Zajęcia zostały przygotowane w sposób umożliwiający maksymalne wyzwolenie potencjału uczestników, miały nauczyć ich wykorzystywania własnych możliwości i pogłębić kreatywność. Aby to osiągnąć realizatorzy projektu zaproponowali niecodzienny program szkoleń, oparty na niekonwencjonalnych metodach. Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestnicy próbowali swoich sił we wspinaniu i chodzeniu po jaskiniach. Zjazd do krasowej studni, mimo solidnej asekuracji, wywoływał emocje i pozwalał na zmierzenie się ze swoim lękiem. Zajęcia te były dobrym wstępem do realizacji projektu, zintegrowały uczestników, pomogły im przekroczyć własne słabości. Stały się pierwszym krokiem do innego spojrzenia na siebie i swój potencjał, odzyskania wiary we własne siły. Dalsze szkolenia dostarczyły uczestnikom wiedzy z zakresu zarządzania sobą (planowanie oraz opracowywanie strategii realizacji działań), technik kreatywnego myślenia, autoprezentacji i retoryki, a także radzenia sobie ze stresem. Ciekawym pomysłem były wieczorne seanse gry edukacyjnej dla dorosłych Cashflow, mającej na celu podniesienie finansowych umiejętności poprzez zabawę (generowanie przychodu, zarządzanie finansami). Oprócz szkoleń uczestnicy mogli skorzystać z porad konsultanta zawodowego.

Kilka miesięcy po ukończeniu szkoleń wszyscy uczestnicy mają pracę, dwie osoby założyły działalność gospodarczą. Efektem projektu są też wzrost aspiracji zawodowych uczestników, większa wiara w siebie i motywacja do działania.

Więcej informacji na temat projektu:www.epin.pl

Agnieszka Włodarczyk

Stolarze z gminy Brojce

Gmina Brojce za jeden z priorytetów rozwoju na lata 2004/2013 uznała spadek bezrobocia na terenie gminy i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Od 1996 roku stopa bezrobocia przekracza tu 30% co oznacza, że na terenie gminy występuje zjawisko bezrobocia strukturalnego. Większość bezrobotnych to osoby pozostające bez pracy dłużej niż 24 miesiące. Są to głównie byli pracownicy zlikwidowanych gospodarstw rolnych. W grudniu 2004 roku gmina Brojce złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004/2006, działanie "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka", schemat "Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Projekt "Reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Brojce" zakładał przeszkolenie 20 osób w zakresie opanowania podstaw teoretycznych zawodu stolarza. Przeszkoleni zostali skierowani do przygotowania zawodowego w miejscach pracy u przedsiębiorców, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie.

Sześcioro uczestników szkolenia zostało zatrudnionych na etat po zakończeniu projektu. Wszyscy otrzymali szkolenie w oparciu o nowoczesne technologie, co stanowi dodatkowe przygotowanie do życia zawodowego na rynku pracy.

Warto dodać, że Brojce jest pierwszą gminą wiejską, która uzyskała dofinansowanie w ramach tego działania, a w 2005 roku ten projekt był jedynym projektem gminy wiejskiej wśród 500 dofinansowanych!

AW

Makulaturowy interes

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w ramach środków finansowych EFS przygotowuje 30 trwale bezrobotnych mieszkańców Krakowa do założenia spółdzielni socjalnej. Taka forma walki z bezrobociem wśród ludzi mających trudności z wejściem na rynek pracy sprawdziła się w wielu krajach europejskich, między innymi we Włoszech. Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo z misją społeczną. Jej działalność nie jest nastawiona na zysk sam w sobie - zysk traktowany jest jako instrument do osiągnięcia celu społecznego, jakim jest aktywizacja ludzi mających największe problemy z podjęciem pracy

Działalność spółdzielni zazwyczaj wypełnia lukę na lokalnym rynku, ponieważ zajmuje się produkcją, którą nie są zainteresowani inni przedsiębiorcy. Przykładem tego jest zbieranie i przetwarzanie makulatury. Obecnie w ramach projektu trwają szkolenia dla bezrobotnych, przygotowują oni profesjonalny biznes-plan spółdzielni. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają fachową pomoc przy zakładaniu spółdzielni, mogą też liczyć na finansową pomoc państwa. Członkowie spółdzielni mogą się starać o środki z Funduszu Pracy dla Spółdzielni Socjalnych zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2004 r., Nr 99, poz. 1001). Aby je otrzymać, bezrobotny musi spełnić kilka warunków, między innymi zadeklarować bycie członkiem spółdzielni co najmniej przez 12 miesięcy (więcej informacji na temat spółdzielni socjalnych można przeczytać na stronie www.spoldzielnie.org).

Czy powstanie spółdzielnia w Krakowie? Czy makulatura okaże się wystarczajšco dochodowym interesem? Kiedy zmieni się klimat dla spółdzielni i powstaną bardziej preferencyjne przepisy na prowadzenie takiej działalnośżci? Na te pytania może poznamy odpowiedż w tym, właśnie rozpoczynającym się roku.

KLSz

Nowy zawód dla rolnika

Wiedzieliśmy, że takie czasy, szczególnie tuż po wejściu do Unii Europejskiej, nadejdą. Duża część rolników powinna się przekwalifikować. W Podlaskiem dzięki pieniądzom z EFS-u aż 5147 rolników oraz członków rolniczych rodzin wzięło udział w projekcie "Nowe horyzonty" doradztwo, szkolenia, pośrednictwo pracy dla osób odchodzšcych z rolnictwa-(www.bfkk.pl). Projektodawcą była Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, program realizowano od 1 lipca 2005 do końca 2006 roku, a jego budżet wynosił ponad 3 miliony złotych.

Głównym celem "Nowych horyzontów" było wyposażenie osób odchodzšcych z rolnictwa w nowe umiejętności, dzięki którym będą mogły wykonywać nowy, nierolniczy zawód. Do projektu zaangażowano 14 instytucji partnerskich reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, tworząc dzięki nim 14 punktów informacyjnych na terenie całego województwa podlaskiego.

Po określeniu potrzeb dla rolników zorganizowano konsultacje, kursy i 85 szkoleń zawodowych. Duża część szkoleń związana była ze specyficzną infrastrukturą województwa podlaskiego, które staje się ostatnio coraz bardziej znane jako miejsce, gdzie powstają cenione regionalne produkty spożywcze. Właśnie szkolenia poświęcone produktom regionalnym oraz te, które kształciły kucharza regionalnego ze znajomością zagadnień turystki wiejskiej, cieszyły się największym powodzeniem. Rolnicy korzystali też m.in. z kursów prawa jazdy kat. C, obsługi komputera z elementami księgowości rolniczej, szkoleń dla przyszłych drwali i operatorów wózków widłowych

JW

Urzędy Pracy górą

Urzędy Pracy zyskały nową szansę, jaką jest możliwość uzyskiwania funduszy europejskich na walkę z bezrobociem. Szkolenia dla młodzieży, dla długotrwale bezrobotnych, dla kobiet, czy dla chcących zmienić zawód rolników znalazły się w zasięgu ręki

Jak dość powszechnie wiadomo, są instytucje, które pomagają zdobyć pracę bezrobotnym - Urzędy Pracy. Niektóre z nich ograniczają się jednak wyłącznie do wypłacania zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków aktywizacyjnych i przedstawiania często nielicznych ofert pracy. Inne, na szczęście, działają o wiele lepiej. Do tych drugich należy Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim.

Już przy wejściu dostać tu można biuletyn przybliżający zarówno pracę samej instytucji, jak i jej propozycje dla bezrobotnych. Ja, po rozmowie z dyrektorem, Konradem Cybulskim, byłam dobrze zorientowana w obu tematach.

Jak się dowiedziałam, istnieje mnóstwo różnych sposobów poprawienia sytuacji zawodowej. Wiele szans Urząd Pracy daje ludziom młodym. Chodzi o osoby bezrobotne poniżej 25. roku życia, absolwentów wszystkich typów szkół, a także osoby poniżej 25. roku życia, chcące rozpocząć działalność gospodarczą. Proponowane są im szkolenia, staże oraz inne programy wspomagające poszerzanie umiejętności i nabywanie doświadczeń zawodowych. Możliwe jest wspieranie samozatrudnienia wśród młodzieży poprzez pomoc finansową w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. Skorzystać można z bazy ofert pracy pracodawców zagranicznych.

Bardzo ważne jest zaakceptowanie samego siebie jako podmiotu gospodarczego, czyli motywacja do działania oraz umiejętność odnalezienia się na rynku pracy. W tym pomaga działajšcy w Stargardzie Klub Pracy. Poza metodami poszukiwania pracy na zajęciach grupowych można nauczyć się również tego, jak poprawnie napisać list motywacyjny oraz CV, a także jak określić własne mocne i słabe strony, co pozwoli na efektywne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych

Jednym ze skutków restrukturyzacji w gospodarce jest konieczność przekwalifikowania się i dostosowanie do innych wymagań zawodowych. Osoba bezrobotna w takim wypadku może zostać skierowana na odpowiednie szkolenie, podczas którego przysługuje jej dodatek szkoleniowy (20% zasiłku) oraz zwrot kosztów dojazdu. Możliwe jest także finansowanie kosztów egzaminów, pozwalajšcych na uzyskanie świadectw, dyplomów lub innych zaświadczeń pomocnych w znalezieniu pracy bądż założeniu działalności gospodarczej. Urząd Pracy na wniosek osoby zainteresowanej może pomóc finansowo przy opłatach za przejazdy oraz zakwaterowanie podczas odbywania stażu lub szkolenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim opracowuje wiele wniosków, które spotykają się z pozytywną oceną i dostają środki na realizację. Dzięki projektowi "Twoja szansa " aktywizacja zawodowa młodzieży z powiatu stargardzkiego- trzy grupy, każda licząca sto osób, zostały skierowane na staż oraz zorganizowano dla nich badania lekarskie. Grupa dwustu osób uzyskała zwrot kosztów dojazdu związanych ze stażem. Zostały również przeprowadzone szkolenia indywidualne dla 50 osób (m.in. na operatora sprzętu budowlanego i drogowego, podwyższenie kategorii prawa jazdy do C, C + E, B do D, C do D, instruktora prawa jazdy, przewozu rzeczy). Podniesienie kwalifikacji potwierdzone zostało stosownym certyfikatem, zaświadczeniem lub uzyskaniem licencji. Przydzielono stypendia szkoleniowe, z których skorzystało 50 osób. To tylko jeden z wielu projektów, które zrealizowała lub realizuje ta instytucja.

Dzięki funduszom otrzymanym w ramach projektu "Lepsze jutro" w niewielkich miejscowościach powiatu stargardzkiego obsadzono stanowiska w świetlicach wiejskich. Zyskały na tym nie tylko osoby znajdujące zatrudnienie, ale również dzieci i młodzież mieszkające w tych wsiach. Możemy życzyć sobie, aby było więcej tak prężnie działających i wciąż rozwijających się Urzędów Pracy jak stargardzki. Bezrobocia zapewne nie można zlikwidować, ale dzięki takim instytucjom można znacząco je zmniejszyć.

Aleksandra Zygadło

Nowe stare umiejętności

Obecnie jest wiele bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z Unii Europejskiej. Większość z nich dotyczy nauki wykonywania zawodów opartych na nowoczesnej technologii. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie poszedł inną ścieżką. Postawił na reaktywację ginących zawodów, takich jak malowanie na szkle, kowalstwo artystyczne, kuśnierstwo, wikliniarstwo. Te umiejętności odchodzą w niepamięć. A w zabytkowym mieście, jakim jest Nysa, atrakcyjnym turystycznie, mają one szansę przynieść dochód.

Trenerami podczas szkoleń stali się specjaliści, artyści od lat wykonujący te zawody. Udało się do nich dotrzeć we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Łosiowie. W szkoleniach wzięła udział 50-osobowa grupa rolników, ich domowników oraz innych osób pracujących w rolnictwie. Największą popularnością wśród mężczyzn cieszyło się kowalstwo artystyczne, kobiety najchętniej uczyły się wikliniarstwa i plecionkarstwa. W efekcie projektu powstało Stowarzyszenie Twórców Rękodzieła Artystycznego i Ludowego Ziemi Nyskiej, założone przez artystów zaangażowanych w projekcie. Część absolwentów przystąpiła do Stowarzyszenia po zakończeniu kursu. W Gminnym Centrum Informacji "Omnibus" w Nysie powstało stoisko, gdzie turyści mogą zakupić wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego wykonane przez członków Stowarzyszenia.

W drugiej połowie maja w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie miała miejsce wizyta 40-osobowej delegacji z Czech - przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz poszukiwanie wspólnych płaszczyzn współpracy. Na spotkaniu zaprezentowany został projekt "Reaktywacja ginšcych zawodów w powiecie nyskim". Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród czeskiej delegacji.

Projekt "Reaktywacja ginących zawodów w powiecie nyskim" dofinansowano w ramach działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Został on wysoko oceniony. PUP w Nysie został zaproszony jako jeden z czterech urzędów z całej Polski do zaprezentowania efektów projektu podczas krajowej konferencji poświęconej wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie.

10 projektów

Realizując projekty ze środków unijnych, mamy świadomość tego, że nasz Urząd Pracy się rozwija. Wzrasta kultura organizacyjna, z projektu na projekt jesteśmy coraz lepsi, co wpływa na jakość pomocy, którą oferujemy osobom poszukującym pracy. Fundusze Strukturalne dają szansę na przeprowadzenie ciekawych szkoleń, a także na udzielenie pomocy finansowej osobom decydującym się na otwarcie działalności gospodarczej. W powiecie realnie spada stopa bezrobocia. - mówi Rafał Adamik, Specjalista ds. projektów UP w Oświęcimiu

Urząd Pracy w Oświęcimiu zrealizował już 4 projekty, obecnie realizuje 6 kolejnych! Każdy z nich jest dokładnie przygotowywany i opracowany. PUP ma specjalną ofertę dla młodzieży, dla osób trwale bezrobotnych (czyli osób, które pozostawały bez pracy dłużej niż 24 miesišce), dla kobiet chcących stać się bardziej aktywnymi zawodowo. Projekt "Pierwszy krok" skierowany był do młodzieży poniżej 25 roku życia. Otrzymał on certyfikat jakości od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Według oceny eksperta Fundacji projekt zarządzany był znacznie lepiej niż nakazywały kryteria programowe. Dzięki jego realizacji poprawiała się także jakość organizacji pracy urzędu, co wpływa na skuteczniejszą pomoc bezrobotnym

- Coraz więcej osób korzystających z naszych usług jest zadowolone. Dzięki szkoleniom, które zostały opracowane na podstawie analizy rynku i preferencji uczestników, wzrastają kwalifikacje ubiegających się o pracę. - wyjaśnia Rafał Adamik. - Wzrastają też ich samoocena, pewność siebie, motywacja oraz zdolności komunikacyjne. To wszystko przekłada się na lepsze rezultaty.

Słowa te potwierdza statystyka. 39% uczestników po zakończeniu udziału w projekcie znalazło pracę.

W projekcie wzięło udział więcej osób, niż pierwotnie zakładano - 601 zamiast 544. Wśród nich znalazło się 91 trwale bezrobotnych, oraz 298 absolwentów.

Tytułowy pierwszy krok dla jednych oznaczał staż, dla innych znalezienie pracy, natomiast dla 14 osób rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy na rozruch jest utrzymanie działalności co najmniej przez rok. - mówi Rafał Adamik. - Większości to się udaje. Najpierw jednak należy przygotować biznesplan, który jest oceniany przez ekspertów, przede wszystkim pod względem szans na powodzenie na miejscowym rynku. Można wziąć także udział w bezpłatnych szkoleniach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Wszystkie te działania sš wysoko oceniane przez beneficjentów projektu.

Projekt "Pierwsza praca" zrealizowano w ramach Priorytetu 1 Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat A Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Gazeta rozwoju

"Panorama Rynku Pracy - Gazeta Regionalna" to projekt Stowarzyszenia Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania "Nasza Europa", nagrodzony przez Ministerstwo Gospodarki Europejskš Nagrodą Przedsiębiorczości. (Stowarzyszenie dostało jako jedyna organizacja pozarządowa w kraju). Został oceniony najwyżej w kategorii innowacyjności oraz pionierskich rozwiązań. Czym ujął komisję?

Stowarzyszenie uzyskało blisko 2 miliony dofinansowania z Funduszy Strukturalnych na stworzenie miesięcznika dotyczącego lokalnego rynku pracy, skierowanego do osób szukających zatrudnienia, które chcą zmienić dotychczas wykonywaną pracę, pracowników sezonowych, absolwentów, a także dla pracodawców. Od 2005 roku "Panorama Regionów" dostępna jest w 150 punktach na terenie trzech powiatów województwa pomorskiego (kwidzyński, sztumski, malborski) oraz grudziądzkiego powiatu położonego w woj. kujawsko-pomorskim w sklepach i Urzędach Pracy. Szacuje się, że dociera do 120 tysięcy mieszkańców. Istnieje także elektroniczna wersja miesięcznika (www.panoramaregionu.pl).

To już siódmy numer Panoramy Regionu, a ciągle wydaje się, jakby to był pierwszy. Emocje nie słabną. Co prawda, gotową gazetę widzimy w redakcji zawsze wcześniej na wydrukach próbnych, ale to, jak pismo będzie wyglądało po wydruku - zawsze jest zagadką. No i ten zapach farby drukarskiej! Kolejne 40 tysięcy egzemplarzy trafi pod strzechy - oto zapis redaktorów na stronie internetowej miesięcznika, kwiecień 2006

Dzięki dofinansowaniu oraz współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy i innymi instytucjami redakcja stała się silną instytucją, a także organem opiniotwórczym. Ważny podkreślenia jest również fakt, że w redakcji zatrudniono na etatach 4 osoby bezrobotne. Dzięki wydawaniu gazety pośrednio zatrudnienie znalazło także dalszych 40 osób (wśród nich dostawcy, kolporterzy). Projekt realizujemy zaledwie od roku, a mamy już konkretne efekty: bezrobotnych, którzy dzięki nam znależli pracę lub rozpoczęli własną działalność gospodarczą, a przede wszystkim zmianę podejścia do tych trudnych problemów - wypowiedż Romana Szałapskiego, prezesa Stowarzyszenia oraz koordynatora projektu "Panorama Rynku Pracy - Gazeta Regionalna" (fragment wywiadu "To przede wszystkim prestiż", opublikowanego w "Panoramie Regionów", nr 13, str. 3. Całość numeru dostępna nawww.panoramaregionu.pl).

Stowarzyszenie dzięki realizacji projektu zyskało lokal wraz z wyposażeniem i sprzętem (komputery i oprogramowanie). Zespół zaangażowany w tworzenie gazety zdobył cenne doświadczenie w realizacji projektów europejskich, co w połączeniu z umiejętnością pracy w partnerstwie otwiera ogromne możliwości pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów służšcych rozwojowi regionu w przyszłoœci.

To już ugruntowuje się tradycja. Począwszy od pierwszego wydania Panoramy Regionu, w siedzibie redakcji odbywają się cykliczne spotkania poświęcone ocenie bieżącego numeru pisma. Są bardzo cenne. Biorą w nich udział wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą w procesie powstawania miesięcznika w wersji papierowej i na stronach www.panoramaregionu.pl). Dzięki takim spotkaniom możemy na bieżąco reagować na potrzeby odbiorców miesięcznika, poprawiamy błędy lub zmieniamy formę. W listopadzie mieliśmy szczególną przyjemność, bo gościliśmy doradców zawodowych z czterech PUP oraz dyrektorów lub ich przedstawicieli z tychże PUP (Grudziądz, Kwidzyn, Sztum, Malbork). Zapis na stronie internetowej, grudzień 2005 roku.

Katarzyna Lipka-Szostak