Serwis biblioteczny Programu INTERKL@SA
   START   ||   WSTECZ

LISTA DYSKUSYJNA....
Przy Krajowej Radzie Bibliotecznej drugiej kadencji, na pierwszym jej spotkaniu w grudniu 2003 r., powołano zespół roboczy ds. bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jego skutecznoć dla tego środowiska w dużym stopniu zależy od siły i merytorycznej wartości głosu środowiska NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY.
Z tego powodu pragniemy uaktywnić bardzo cichą dotychczas listę dyskusyjną nauczycieli bibliotekarzy. Pragniemy rozpocząć szeroką akcję informacyjną wśród nauczycieli bibliotekarzy, zachęcając ich do włączenia się w UCZESTNICTWO w wymianie listów za pomocą listy dyskusyjnej. Ubiegłoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych wykazały, iż środowisko nauczycieli bibliotekarzy w Polsce jest bardzo aktywne oraz wielu z nich korzysta już z poczty elektronicznej.
Włączenie się szrokiego grona nauczycieli bibliotekarzy w listę dyskusyjną stwarza niepowtarzalne szanse w kilku bardzo ważnych aspektach:
1) lista integruje środowisko i pozwala wzajemnie poznać się ze sobą
2) daje możliwość zgłaszania innym swoich spostrzeżeń, uwag, wątpliwości...
3) pozwala prowadzić zbiorową konsultację istotnych dla całego środowiska zagadnień
4) jest forum informowania środowiska o ważnych wydarzeniach dotyczących interesujących go zagadnień
5) MOŻE STAĆ SIĘ NATURALNYM WSPARCIEM DLA poczynań zespołu d.s. bibliotek szkolnych i pedagogicznych Krajowej Rady Bibliotecznej.

Ze ,,społeczeństwem wiedzy'' do jakiego zmierzamy nierozerwalnie wiążą się postawy KREATYWNOśCI I KOMUNIKATYWNOśCI. Mechanizm listy dyskusyjnej jest odpowiednim narzędziem dla realizacji tych postaw w budowaniu jutra naszych bibliotek oraz pozycji i rangi NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA w SPOŁECZEŃSWIE WIEDZY.


Aby zapisać się na listę trzeba dysponować swoim własnym kontem poczty elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej i niekomercyjnej poczty na serwerze @interklasa.pl . Konto można założyć przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego dla rejestracji pod adresem http://poczta.interklasa.pl . Korespondencję przez swoją skrzynkę pocztową można obsługiwać przez www pod tym samym adresem http://poczta.interklasa.pl lub poprzez dowolny program dla obsługi poczty elektronicznej, który trzeba skonfigurowaŠ zgodnie z instrukcją otrzymaną po założeniu konta.

Aby zapisać się na listę dyskusyjną należy wysłać email na adres serwera list: listproc@man.poznan.pl bez tematu z poleceniem:

subscribe biblioteki [Tu wpisac swoje imię i nazwisko]

umieszczonym w treści listu (uwaga polecenie musi byż w jednej linijce!)

Przy podawaniu imienia i nazwiska należy pominąć znaki "[" i "]" z przykładu powyżej (są one tam dla poprawienia czytelności).
W odpowiedzi serwer pocztowy automatycznie przyśle nam informację o przyjęciu zgłoszenia. ( w języku angielskim). Założone konto na liście będzie aktywne po jego akceptacji przez administratora listy, który powiadomi o tym subskrybenta odpowiednim listem (już w języku polskim). Od tego czasu można korzystać z listy dyskusyjnej.

Swoje wypowiedzi na listę należy adresować na adres: biblioteki@listy.interklasa.pl Adres ten przyjmuje tylkoi wyłącznie listy od zarejestrowanych uczestników listy dyskusyjnej.

Aby się z listy wypisać należy na adres serwera wysłać polecenie:

signoff biblioteki


Wszelkie uwgi natemat dzia3ania listy proszę kierować na adres: boblioteki@inerklasa.pl